Od prawie 20 lat z powodzeniem reprezentujemy interesy wielu przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Skutecznie realizujemy restrukturyzacje zadłużeń, zawieramy ugody z wierzycielami, wstrzymujemy egzekucje i licytacje. Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla firm dotyczącą:

  • prawa egzekucyjnego, w tym przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty, pisanie wniosków egzekucyjnych, udział w komorniczych i sądowych postępowaniach egzekucyjnych
  • prawa gospodarczego, w tym reprezentowanie przedsiębiorstw i ich obsługa prawna, doradztwo gospodarcze, rejestracja zmian w KRS, fuzje firm z całego świata, pozyskiwanie i weryfikacja kontrahentów, pomoc prawna i ekonomiczna, opieka prawna i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczych i start-upów, rejetracja działalności w tzw. „rajach podatkowych”, pomoc prawna dotycząca opodatkowania firmy w Polsce, pisanie biznesplanów, prywatyzacja firm
  • restrukturyzacji firm, w tym doradztwo gospodarcze, wstrzymywanie licytacji, zawieranie ugód z wierzycielami, pozyskiwanie funduszy i inwestorów, pomoc w oddłużaniu firm, wsparcie marketingowe firm, prowadzenie programów naprawczych, ogłoszenie i prowadzenie postępowania upadłościowego
  • prawa autorskiego, w tym sporządzanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, dochodzenie osobistych praw autorskich, udowadnianie plagiatów i sprawy odszkodowawcze z nimi związane
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym ustalenie i rozwiązanie stosunku pracy, sprawy dotyczące wypadków przy pracy jak również błędów medycznych, sprawy dotyczące oddelegowań pracowników za granicę, ochrona interesów pracodawcy, sprawy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników
  • prawa administracyjnego, w tym prawo budowlane, prawo medyczne, pisanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, reprezentacja klienta przed Urzędami i organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań i zażaleń odnośnie decyzji organów administracji publicznej

Udzielamy pojedynczych porad prawnych lub działamy całościowo na podstawie stałego zlecenia. Niemożliwe jest podanie ujednoliconego cennika, bowiem każda sprawa jest inna. Podchodzimy do problemów Państwa firm i przedsiębiorstw indywidualnie i holistycznie. Wycenę naszych usług podajemy po zapoznaniu się ze sprawą i przedstawieniu Państwu koniecznych działań.