Nasza oferta obejmuje usługi skierowane do osób prywatnych, ze wszystkich dziedzin prawa, między innymi:

  • prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, ubezwłasnowolnienie, postępowanie karne nieletnich
  • prawo spadkowe, w tym postępowania spadkowe i o zachowek, pisanie testamentów, sprawy darowizn
  • prawo nieruchomości, w tym sprawy ksiąg wieczystych, o eksmisję, zasiedzenia, ustanowienia i zniesienia służebności, jak również sprawy związane ze współwłasnością, czyli jej ustanowienia, rozgraniczenia i zniesienia
  • prawo karne, w tym obrona w sprawach o wykroczenia, karnych i karnoskarbowych, odroczenia i zawieszenia kary oraz przerwy w jej wykonywaniu, ubieganie się w imieniu klienta o przedterminowe zwolnienia, sprawy o wyrok łączny, apelacje i kasacje wyroków, występowanie w imieniu klienta w postępowaniach przygotowawczych przed Prokuraturą i Policją, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przed Sądem i Prokuraturą podczas postępowania przygotowawczego, sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
  • prawo cywilne, w tym sprawy odszkodowawcze, dotyczące między innymi błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, uszczerbków na zdrowiu, bezzasadnego pozbawienia wolności, śmierci bliskich, sprawy związane z ochroną dóbr osobistych
  • postępowania egzekucyjne, w tym dochodzenie wierzytelności, wstrzymywanie licytacji, zawieranie ugód z wierzycielami
  • prawo autorskie, w tym sporządzanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, dochodzenie osobistych praw autorskich, udowadnianie plagiatów i sprawy odszkodowawcze z nimi związane
  • prawo pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami i błędami przy pracy, odwołania od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym, sprawy o wypowiedzenie stosunku pracy, ochrona interesów pracownika, sprawy o mobbing
  • prawo administracyjne, w tym pisanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, reprezentacja klienta przed Urzędami i organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań i zażaleń odnośnie decyzji organów administracji publicznej

Specjalizujemy się w restrukturyzacji zadłużeń, ugodach z wierzycielami, wstrzymywaniem egzekucji i licytacji nieruchomości oraz ruchomości, oddłużaniu. Skutecznie od prawie 20 lat na terenie całego kraju. Udzielamy pojedynczych porad prawnych lub działamy całościowo na podstawie stałego zlecenia. Niemożliwe jest podanie ujednoliconego cennika, bowiem każda sprawa jest inna. Podchodzimy do Państwa problemów indywidualnie i holistycznie. Wycenę naszych usług podajemy po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą.