KRAJOWY PROGRAM ODDŁUŻANIA POLAKÓW

KRAJOWY PROGRAM ODDŁUŻANIA POLAKÓW-

Prywatny Program Prawniczo- Ekonomiczny

Krajowy Program Oddłużania Polaków jest odpłatnym, prywatnym programem prawniczo- ekonomicznych prowadzonym przez Kancelarię Prawniczą Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni. Jego celem jest pomoc zadłużonym Polakom w wyjściu z tak zwanej „pętli długów”.

Do kogo adresowany jest program?

Krajowy Program Oddłużania Polaków- Prywatny Program Prawniczo- Ekonomiczny kierowany jest zarówno do osób indywidualnych, jak również firm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Dla każdego, kto nie może sam poradzić sobie z długami, nie potrafi porozumieć się z wierzycielem, nie stać go na spłacanie miesięcznych rat.

Co oferujemy zadłużonym osobom indywidualnym i rolnikom?

Oferujemy analizę Państwa sytuacji finansowej, pomoc w znalezieniu dodatkowych możliwości zarobku, ugody z wierzycielami, wstrzymywanie licytacji i egzekucji, ochronę prawną majątku, rozłożenie wierzytelności na dogodne raty, wydłużenie okresu spłaty należności, umorzenie części długu, konsolidację należności, przewalutowanie kredytów.

Co oferujemy zadłużonym firmom?

Oferta kierowana do firm i przedsiębiorstw obejmuje: doradztwo gospodarcze oraz w procesie komercjalizacji i prywatyzacji, analizę rynku gospodarczego pod względem potrzeb konsumenta na dany produkt lub usługę, analizę rynku pod względem konkurencyjności, analizę stanu finansowego firmy, ustalenie przyczyn kryzysu przedsiębiorstwa, określenie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, negocjacje z wierzycielami, zawieranie ugód z wierzycielami, dzięki którym zostaje wydłużony okres spłaty długu, a często i zmniejszane są odsetki, reorganizację pracy firmy i poszczególnych jej działów, ochronę prawną przedsiębiorstwa i jego majątku, prowadzenie spraw dotyczących prawa własności przemysłowej, prowadzenie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji, znajdowanie inwestorów i partnerów biznesowych, pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rozwój firmy, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, poszukiwanie nowych rynków zbytu towarów i usług, przeprowadzanie fuzji oraz przejęć kapitałowych, udział w negocjacjach, pośrednictwo w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, przygotowanie procesów prywatyzacyjnych, wsparcie marketingowe przedsiębiorstwa, opracowanie planów reklamowych, poprawa wizerunku firmy, prowadzenie szkoleń dokształcających pracowników, prowadzenie postępowania upadłościowego, w tym ogłaszanie upadłości i zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Dlaczego warto nam zaufać?

Skutecznie działamy na rynku prawniczym już od 18 lat. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów. W tym czasie przeszliśmy wiele zmian, tak, aby nasi Klienci byli zadowoleni z usług, które oferujemy. Pomogliśmy już setkom przedsiębiorców. Jako jedna z niewielu Kancelarii Prawniczych, braliśmy udział w zakładaniu pierwszych w Polsce start-upów. Z powodzeniem restrukturyzujemy i oddłużamy małe, średnie i duże firmy, a także gospodarstwa rolne i osoby indywidualne.

Jak skorzystać z naszych usług?

Krajowy Program Oddłużania Polaków nie jest programem bezpłatnym. Bezpłatna jest tylko pierwsza porada ekonomiczna, podczas, której pracownicy Kancelarii Prawniczej Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni dokonają analizy Państwa zadłużeń i przedstawią propozycje planu restrukturyzacji oraz wycenę usługi. Umowy zawierane są na 6 do 8 miesięcy, w których podejmujemy się działań umożliwiających częściową redukcję Państwa długów oraz zawarcie ugód z wierzycielami, prawną ochronę majątku i działania zaplanowane wspólnie z Państwem według indywidualnego zapotrzebowania Klienta. Koszt usługi restrukturyzacji zadłużeń zależy od łącznej kwoty wszystkich zadłużeń Klienta. Możliwa płatność w ustalonych ratach, w tym wypadku wystawiamy Faktury VAT co miesiąc. Po wygaśnięciu umowy jeśli Klient nadal potrzebuje naszych usług możliwe jest podpisanie umowy abonamentowej.

Chcąc skorzystać z naszych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Tel. 784-599-645, e-mail: kancelaria@lexoptimum.com.pl